08.10.2019

Məktəbdaxili  qiymətləndirmə keçirilib

Şuşa rayon 7 nömrəli məktəbdə illik Fəaliyyət Planına uyğun olaraq Vl sinif şagirdlərinin riyazi biliklərinin səviyyəsi vəziyyətini öyrənmək məqsədilə məktəb rəhbərliyi tərəfindən məktəbdaxili qiymətləndirmə keçirilib.

Qiymətləndirmə üçün suallar riyaziyyat fənni üzrə metodbirləşmə rəhbəri Nüranə Feyzullayeva tərəfindən aparılıb.

Nəticələr yoxlanıldıqdan sonra pedaqoji şurada geniş müzakirə olunacaq.


Açar sözlər: ,  ,  ,