Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsi 1930-cu ildən fəaliyyət göstərir.  Lakin məlum Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq 1992- ci ilin may ayından Bakı şəhərində fəliyyətini davam etdirir.

                  Hazırda şöbədə aparat və Metodik mərkəz fəaliyyət göstərir.

                  Şuşa RTŞ-nin tabeliyində 16 tam orta, 5 ümumi orta təhsil müəssisəsi və 2 məktəbdənkənar  təhsil müəssisəsi vardır.